PONUKA

DODÁVKA KLIMATIZÁCIÍ

Naša firma zabezpečuje komplexné služby od prvého kontaktu so zákazníkom, obhliadky, dodávky cez montáž odborné poradenstvo až po pravidelný servis. Samotnej montáži predchádza obhliadka priestoru a na jej základe výber vhodného klimatizačného zariadenia.

Cieľom obhliadky je rozhodnúť, ktoré zariadenie a s akým výkonom je pre daný priestor najvhodnejšie vzhľadom na optimálnu funkčnosť, nájsť vyhovujúce umiestnenie vnútornej aj vonkajšej jednotky s rešpektovaním individuálnych požiadaviek zákazníka a možností daného priestoru. V neposlednom rade pomôžeme vybrať i dizajn vnútornej jednotky podľa preferencií zákazníka.

Výsledkom obhliadky je spracovanie cenovej ponuky, prípadne viacerých variant pre jednoduchšie rozhodovanie sa.

MONTÁŽ

Montáž v našej firme vykonávajú certifikovaní technici. Ich odbornosť garantuje vzdelanie v odbore mechanik chladiacich zariadení a ďalšie pravidelné vzdelávanie sa a účasť na odborných seminároch.

Montáž prebieha vždy podľa dohodnutých podmienok. Naši pracovníci zabezpečia nábytok proti znečisteniu. Po dokončení montáže priestory upracú a odpad a v prípade výmeny starej klimatizačnej jednotky za novú, staré zariadenie odborne zlikvidujú. Po dokončení inštalácie zariadenia technici odskúšajú funkčnosť zariadenia a pred odovzdaním odpovedia na všetky prípadné dodatočné otázky zákazníka, podajú i inštruktáž týkajúcu sa obsluhy zariadenia.

SERVIS

Aby ste svoje klimatizačné zariadenie mohli využívať čo najdlhšie, je dôležité odborne vykonať pravidelný servis raz do roka. Servis klimatizačných jednotiek vykonávame po telefonickej dohode:

SERVIS SPOČÍVA V KONTROLE A ČISTENÍ VONKAJŠEJ AJ VNÚTORNEJ JEDNOTKY A ZAHŔŇA:

  • Čistenie alebo výmenu filtrov
  • Dezinfekciu výparníka od prachu a prípadných plesní
  • Kontrolu tesnosti chladiaceho okruhu
  • Kontrolu prevádzkových tlakov
  • Kontrolu elektroinštalácie
  • Kontrolu ventilátora a žalúzie
  • Prečistenie kondenzátora vonkajšej jednotky
  • Vyčistenie výmenníka vonkajšej jednotky
  • Samozrejmosťou je funkčná skúška zariadenia s návrhom na prípadné zlepšenie funkčnosti