KLIMATIZÁCIE

V súčasnosti sa klimatizácia stáva bežným štandardom moderného bývania. Dnes už považujeme za samozrejmosť,
že priestory, v ktorých pracujeme, nakupujeme sú klimatizované. Len dobrá klimatizácia zaručí
príjemné prostredie bez alergických príznakov. Klimatizácia už zďaleka nie je zariadenie iba na horúce
leto
, ale slúži nám doslova po celý rok. Slúži k tepelnej úprave a filtrácii vzduchu v miestnosti.
Udržiava príjemné ovzdušie, odstraňuje vlhkosť a nečistoty ovzdušia. Moderná klimatizácia
ponúka 4 základné funkcie: chladenie – kúrenie – odvlhčenie – filtráciu. Štandardnou
súčasťou modernej klimatizácie je antibakteriálny filter, ktorý z ovzdušia odstraňuje
nielen mikroprach, ale aj mikroorganizmy a alergény.

Princíp fungovania bytovej klimatizácie nie je zložitý. Klimatizačná jednotka je zariadenie, ktoré vzduch nevymieňa, ale upravuje – chladí a zbavuje vlhkosti. Pracuje na rovnakom princípe ako chladiace zariadenie, na princípe výmeny a presunu energií.

Proces chladenia vyžaduje vnútornú jednotku, vonkajšiu jednotku a potrubie, ktorým sú prepojené. Potrubím prúdi medzi oboma jednotkami chladivo, ktoré absorbuje energiu v jednej jednotke a odovzdá ju v druhej. Chladivo prúdi cez vnútornú a vonkajšiu jednotku cez potrubie a transportuje teplo. Pary chladiva sa pomocou kompresora stlačia a chladivo sa skvapalní. Chladivo v kvapalnej forme prúdi späť do vnútornej jednotky, kde sa tlak chladiva zníži na takú úroveň aby mohlo dôjsť k jeho vypareniu a odoberaniu tepla z vnútorného vzduchu. Ochladený vzduch je potom vyfukovaný do miestnosti. Ak sa chcete doma cítiť príjemne a uvažujete nad klimatizáciou, radi Vám navrhneme riešenie pre Vaše dokonalé pohodlie.

Naše služby:

Klimatizácie delíme podľa systému na:

Splity:

Sú vhodné na chladenie jednej miestnosti a skladajú sa z vnútornej a vonkajšej jednotky prepojené chladiarenským potrubím. Vnútorná jednotka obsahuje výparník a môže byť umiestnená pod oknom, na stene alebo strope. Dajú sa použiť aj ako tepelné čerpadlá – okrem chladenie je nimi možné aj vykurovanie. Pracujú na princípe termostatu.

Multisplity

Sú vhodné na chladenie viacerých miestností. Pracujú na tom istom princípe ako systémy split, líšia sa v počte vnútorných jednotiek a chladiacom výkone zariadení. Vonkajšia jednotka je jedna a je prepojená s viacerými vnútornými jednotkami, ktoré môžu mať rôzne prevedenie (nástenné, kazetové, podstropné, parapetné atď.) V každej miestnosti sa teplota dá riadiť individuálne. Multi split systémy sa vyrábajú v prevažnej väčšine s inventerovým riadením chladiaceho výkonu.

VRV Systémy

Pracujú podobne ako systémy multi – s priamym vyparovaním chladiva a umožňujú napojenie niekoľko stoviek vnútorných jednotiek na vonkajšiu jednotku. Dodávajú sa s tepelným čerpadlom alebo s rekuperáciou tepla. Dodávajú sa v prevedení nástennom, podstropnom, kazetovom, kanálovom do VZT potrubia. VRV systém ako jediný komerčný systém nepretržite upravuje objem chladiva v systéme, aby boli splnené požiadavky na vykurovanie a chladenie v každej miestnosti a tým dosiahol komfort a energickú účinnosť.

podľa umiestnenia na:

  • nástenné (vhodné do bytov, rodinných domov a malých kancelárií)
  • podstropné ( vhodné do reštaurácií a obchodov s vysokým stropom)
  • parapetné ( vhodné pre podkrovné izby bytov, domov, reštaurácií)
  • konvertibilné (môžu byť umiestnené ako podstropné alebo ako parapetné, vhodné pre akýkoľvek interiér)
  • kazetové ( vhodné do veľkých miestností luxusných domov, bytov a kancelárií)
  • kanálové (fungujú aj ako vetracia zariadenia interiéru, nakoľko využívajú potrubný systém vzduchotechniky, osádzajú sa do medzistropného priestoru a sú skoro neviditeľné).

Klimatizácie: